Diensten

Diensten

Wat we doen

Wij zorgen voor een analyse met eventueel opmeting . Uit de analyse van de tuin volgt een ontwerp. Daarin trachten we een evenwicht te creëren tussen de architectuur van de woning , het budget en de eisen van de klant. We trachten ook in harmonie te werken met het omliggende landschap. We kunnen ook zorgen voor de aanleg van het tuinproject . Als laatste zorgen we ook voor de nazorg van de tuin, wat een niet te onderschatten onderdeel is van het totale tuinconcept.

Analyse en Advies

Een goed tuinontwerp komt tot stand door een goede analyse van de buitenruimte. De relatie"gebouw-buitenruimte-landschap" zijn bepalende factoren bij deze analyse.

Bij de analyse zal ook rekening gehouden worden met de bestaande bebouwing, beplanting,reliëf,oriëntatie, en de al dan niet waardevolle landschapselementen.


ONTWERP

Mijn stijl kan je definiëren als modernistisch met invloeden van andere stijlen zoals Renaissance en Moors-Byzantijns.

Een goed tuinontwerp moet structuur hebben. Het moet evenwichtig zijn met een zeker ritme tussen lege en gevulde ruimtes. Door de woning te omkaderen met groen kan je de architecturale expressie milderen.
Ik probeer zelf zoveel mogelijk voeling te hebben met de tuin, de planten en materialen. Door zelf hagen te sculpteren, kan je beter vormen ontwerpen op papier. Je hebt als het ware een visueel overzicht van hoe de tuin zal evolueren tot een esthetisch en functioneel concept.
Aanleg

Met grote zorg en gedrevenheid zorgen wij er voor dat uw tuinproject werkelijkheid wordt.

Stiptheid en kwaliteit zijn basisbegrippen bij Garden art.

Onderhoud

Naast een goede aanleg is het onderhoud en de verzorging een niet te onderschatten factor in het slagen van een tuinproject.

Garden art zorgt voor het scheren van hagen, snoeien van beplanting, onderhoud van gazons en vijvers.